STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
131

Thông báo chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020

02/02/2021

Chi tiết
132

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020

29/01/2021

Chi tiết
133

Báo cáo tài chính Quý 4/2020

29/01/2021

Chi tiết
134

Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng

25/01/2021

Chi tiết
135

Công văn thông báo chốt danh sách người sở hữu trái phiếu HDG.Bond.2020.03.01 để thực hiện đăng ký lưu ký trái phiếu tại VSD và niêm yết trái phiếu tại HNX

22/01/2021

Chi tiết
136

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Xuân Long

22/01/2021

Chi tiết
137

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Lê Xuân Long

07/01/2021

Chi tiết
138

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

06/01/2021

Chi tiết
139

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

05/01/2021

Chi tiết
140

Báo cáo kết quả giao dịch CP của Người có liên quan của Người nội bộ - Đào Thị Hồng Vân

05/01/2021

Chi tiết