STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
111

Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Chi tiết
112

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

07/08/2020

Chi tiết
113

Bản cung cấp thông tin của Phó tổng giám đốc - ông Nguyễn Hữu Vinh

03/08/2020

Chi tiết
114

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Vinh

31/07/2020

Chi tiết
115

Báo cáo tài chính Quý II/2020

30/07/2020

Chi tiết
116

Nghị quyết phát hành riêng lẻ 150 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2020

28/07/2020

Chi tiết
117

Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2020

28/07/2020

Chi tiết
118

Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

17/07/2020

Chi tiết
119

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động và bổ nhiệm nhân sự mới với chức danh Giám đốc chi nhánh miền Nam và Phó Giám đốc chi nhánh miền Nam

16/07/2020

Chi tiết
120

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

14/07/2020

Chi tiết