STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
101

Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

20/09/2021

Chi tiết
102

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Chi tiết
103

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Chi tiết
104

Bản tin nhà đầu tư tháng 8/2021

10/09/2021

Chi tiết
105

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

08/09/2021

Chi tiết
106

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Ông Đào Hữu Khanh

06/09/2021

Chi tiết
107

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021

28/08/2021

Chi tiết
108

CTCP Tập đoàn Hà Đô về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 26

18/08/2021

Chi tiết
109

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

30/07/2021

Chi tiết
110

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

30/07/2021

Chi tiết