STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
101

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

25/04/2020

Chi tiết
102

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc thoái vốn tại các công ty con

24/04/2020

Chi tiết
103

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

15/04/2020

Chi tiết
104

Báo cáo tài chính năm 2019

09/04/2020

Chi tiết
105

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

03/04/2020

Chi tiết
106

Bản tin Nhà đầu tư Quý I/2020

18/03/2020

Chi tiết
107

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hà Đô về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

03/03/2020

Chi tiết
108

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Điện gió Hà Đô Thuận Nam

02/03/2020

Chi tiết
109

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết
110

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

27/02/2020

Chi tiết