STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
101

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Ông Nguyễn Trọng Hiếu

16/09/2020

Chi tiết
102

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

31/08/2020

Chi tiết
103

Hướng dẫn sử dụng hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ bất thường 2020

31/08/2020

Chi tiết
104

Công ty CP Tập đoàn Hà đô công bố thông tin điều chỉnh kết quả BCTC 2019

28/08/2020

Chi tiết
105

Công ty CP Tập đoàn Hà đô công bố Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2020

28/08/2020

Chi tiết
106

Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ trái phiếu đợt 2 năm 2020

26/08/2020

Chi tiết
107

Bản cung cấp thông tin của Phó tổng giám đốc - ông Đinh Văn Võ

19/08/2020

Chi tiết
108

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Đinh Văn Võ

17/08/2020

Chi tiết
109

Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Trần Trung Dũng Phó Tổng Giám đốc

14/08/2020

Chi tiết
110

Báo cáo về sở hữu nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

12/08/2020

Chi tiết