STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
91

Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

22/03/2019

Chi tiết
92

Cổ đông nội bộ và người có liên quan đăng ký giao dịch cổ phiếu HDG

20/03/2019

Chi tiết
93

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

15/03/2019

Chi tiết
94

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố về việc góp vốn Công ty CP Hà Đô Ninh Thuận

07/03/2019

Chi tiết
95

Báo cáo cập nhật phân tích cổ phiếu HDG ngày 19/02/2019 của công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS)

26/02/2019

Chi tiết
96

Nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

22/02/2019

Chi tiết
97

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố công văn của UBCK Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn công bố BCTC của CTCP Tập đoàn Hà Đô năm 2019

18/02/2019

Chi tiết
98

CTCP Tập đoàn Hà Đô CBTT về quyết định của cục thuế Hà Nội

16/01/2019

Chi tiết
99

Nghị quyết vay vốn ngắn hạn Công ty con, công ty thành viên

15/01/2019

Chi tiết
100

CTCP Tập đoàn Hà Đô thông báo việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 cho cổ đông chưa lưu ký

07/01/2019

Chi tiết