STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
91

Báo cáo tài chính Quý 3/2020

30/10/2020

Chi tiết
92

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Trọng Hiếu

22/10/2020

Chi tiết
93

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ Nguyễn Thị Xuân Lan

22/10/2020

Chi tiết
94

Bản tin nhà đầu tư tháng 09/2020

06/10/2020

Chi tiết
95

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Nghị quyết việc bán cổ phiếu quỹ

30/09/2020

Chi tiết
96

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật thứ hai của công ty

22/09/2020

Chi tiết
97

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

21/09/2020

Chi tiết
98

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

21/09/2020

Chi tiết
99

Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung tháng 9 năm 2020

21/09/2020

Chi tiết
100

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

16/09/2020

Chi tiết