STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Báo cáo định kỳ tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp

19/01/2022

Chi tiết
2

CTCP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc UBCK Nhà nước đã chấp thuận phát hành cổ phiếu để thực hiện chứng quyền (đợt 2)

18/01/2022

Chi tiết
3

Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới.

17/01/2022

Chi tiết
4

Nghị quyết HĐQT thông qua thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan

10/01/2022

Chi tiết
5

Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện quyền mua cổ phần của chứng quyền được phát hành năm 2019.

05/01/2022

Chi tiết
6

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng cổ phiếu

04/01/2022

Chi tiết
7

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp

30/12/2021

Chi tiết
8

Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/12/2021

Chi tiết
9

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2020

27/12/2021

Chi tiết
10

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

24/12/2021

Chi tiết