STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Quyết định về việc thôi trả lương và chấm dứt hợp đồng lao động ông Nguyễn Hữu Vinh

20/09/2021

Chi tiết
2

Quyết định về việc Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Lê Xuân Tuấn làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

20/09/2021

Chi tiết
3

Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Chi tiết
4

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

10/09/2021

Chi tiết
5

Bản tin nhà đầu tư tháng 8/2021

10/09/2021

Chi tiết
6

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Bà Nguyễn Thị Xuân Lan

08/09/2021

Chi tiết
7

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hà Đô – Ông Đào Hữu Khanh

06/09/2021

Chi tiết
8

Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2021

28/08/2021

Chi tiết
9

CTCP Tập đoàn Hà Đô về việc Thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 26

18/08/2021

Chi tiết
10

Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

30/07/2021

Chi tiết