STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Báo cáo tài chính năm 2022

30/01/2023

Chi tiết
2

Báo cáo quản trị năm 2022

30/01/2023

Chi tiết
3

Báo cáo tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu ra công chúng 2022

30/01/2023

Chi tiết
4

Thông báo về việc hủy niêm yết trái phiếu HDG121001 của công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô

05/01/2023

Chi tiết
5

Thông báo về việc trái phiếu HDG121001 có khả năng bị hủy bỏ niêm yết do đến thời gian đáo hạn

30/12/2022

Chi tiết
6

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp

27/12/2022

Chi tiết
7

Công bố thông tin thay đổi người nội bộ bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hiếu - Kế toán trưởng và miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng giám đốc

26/12/2022

Chi tiết
8

CBTT thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Nguyễn Phương Đông

17/11/2022

Chi tiết
9

Bản tin nhà đầu tư Quý 3/2022

02/11/2022

Chi tiết
10

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

28/10/2022

Chi tiết