STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
1

Báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn

07/07/2020

Chi tiết
2

Bản tin nhà đầu tư tháng 6/2020

07/07/2020

Chi tiết
3

Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô

01/07/2020

Chi tiết
4

Nghị quyết về việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

01/07/2020

Chi tiết
5

Nghị quyết về việc giải thể công ty TNHH MTV Hà Đô Bình Thuận

01/07/2020

Chi tiết
6

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin về việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán năm 2020

29/06/2020

Chi tiết
7

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có biểu quyết đang lưu hành

22/06/2020

Chi tiết
8

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt 2 năm 2019

22/06/2020

Chi tiết
9

Công ty CP Tập đoàn Hà Đô công bố thông tin Quyết định thôi trả lương và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Bà Chử Thị Lan

18/06/2020

Chi tiết
10

Bản tin nhà đầu tư tháng 5/2020

09/06/2020

Chi tiết