Đang gửi...

Hà Đô tổ chức chương trình giao lưu nhà đầu tư

19/10/2012

Ngày mai 20/10/2012 Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô tổ chức chương trình giao lưu các nhà đầu tư tại số 8 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.

Đây là chương trình được tổ chức thường xuyên nhằm mục đích thu hút các nhà đầu tư và tạo mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài giữa công ty Hoàng Quân và quý doanh nghiệp.