Đang gửi...

Ha Do Binh Thuan JSC

Company name:

Công ty Cổ phần Hà Đô Bình Thuận

International name:

Ha Do Binh Thuan JSC

Abbreviations:

Ha Do Binh Thuan JSC

Headquarters:

Phu Thuy Ward - Phan Thiet - Binh Thuan province

Phone:

0243 6269 4351/52

Fax:

0243 6269 4353

Website: 

http://hado.com.vn