Tuyendung
Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 2/2016
Tập đoàn Hà Đô tiền thân là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Bộ Quốc phòng được cổ phần hóa năm 2005. Ngành nghề: Kinh doanh Bất động sản, nhận thầu xây dựng Công trình, Điện dân dụng, thiết bị công nghiệp, Thủy điện. Hiện nay Tập đoàn cần bổ sung nhân sự một số vị trí làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như sau:
 
Tuyển dụng tháng 3 và tháng 4/2015
Tập đoàn Hà Đô tiền thân là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Bộ Quốc phòng được cổ phần hóa năm 2005. Ngành nghề: Kinh doanh Bất động sản, nhận thầu xây dựng Công trình, Điện dân dụng, thiết bị công nghiệp, Thủy điện. Hiện nay Tập đoàn cần bổ sung nhân sự một số vị trí làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
 
Tuyển dụng tháng 12/2014
 Công ty Cổ phần Đầu tư Khánh Hà là Công ty liên doanh giữa Tập đoàn Hà Đô, Tổng Công ty Khánh Việt và Công ty CP Thương mại và Đầu tư Việt Khánh; ngành nghề kinh doanh chính là bất động sản, du lịch, dịch vụ. Do nhu cầu phát triển SXKD, hiện nay Công ty cần tuyển bổ sung Kế toán trưởng, yêu cầu cụ thể như sau:
 
Tuyển dụng tháng 10/2014 (10/14/2014 3:29:46 PM)
Tuyển dụng tháng 9/2014 (9/11/2014 4:07:30 PM)
Tuyển dụng tháng 7/2014 (7/21/2014 2:05:24 PM)
Tuyển dụng tháng 4/2014 (4/11/2014 11:03:44 AM)
Tuyển dụng Quý IV năm 2013 (11/26/2013 1:26:35 PM)
Tuyển dụng Quý III năm 2013 (8/28/2013 9:05:25 AM)
Tuyển dụng Quý II năm 2013 (5/8/2013 10:38:18 AM)
Tuyển dụng Quý II năm 2012 (4/3/2012 5:02:00 PM)
Tuyển dụng Quý 3 năm 2011 (8/11/2011 9:55:43 AM)