Tuyendung
Trang chủ Tuyển dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng tháng 6/2016
Tập đoàn Hà Đô tiền thân là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Bộ Quốc phòng được cổ phần hóa năm 2005. Ngành nghề: Kinh doanh Bất động sản, nhận thầu xây dựng Công trình, Điện dân dụng, thiết bị công nghiệp, Thủy điện. Hiện nay Tập đoàn cần bổ sung nhân sự một số vị trí làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như sau:
 
Tuyển dụng tháng 2/2016
Tập đoàn Hà Đô tiền thân là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Bộ Quốc phòng được cổ phần hóa năm 2005. Ngành nghề: Kinh doanh Bất động sản, nhận thầu xây dựng Công trình, Điện dân dụng, thiết bị công nghiệp, Thủy điện. Hiện nay Tập đoàn cần bổ sung nhân sự một số vị trí làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như sau.
 
Tuyển dụng tháng 3 và tháng 4/2015
Tập đoàn Hà Đô tiền thân là doanh nghiệp Nhà Nước thuộc Bộ Quốc phòng được cổ phần hóa năm 2005. Ngành nghề: Kinh doanh Bất động sản, nhận thầu xây dựng Công trình, Điện dân dụng, thiết bị công nghiệp, Thủy điện. Hiện nay Tập đoàn cần bổ sung nhân sự một số vị trí làm việc tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh như sau: 
 
Tuyển dụng tháng 12/2014 (12/8/2014 4:51:46 PM)
Tuyển dụng tháng 10/2014 (10/14/2014 3:29:46 PM)
Tuyển dụng tháng 9/2014 (9/11/2014 4:07:30 PM)
Tuyển dụng tháng 7/2014 (7/21/2014 2:05:24 PM)
Tuyển dụng tháng 4/2014 (4/11/2014 11:03:44 AM)
Tuyển dụng Quý IV năm 2013 (11/26/2013 1:26:35 PM)
Tuyển dụng Quý III năm 2013 (8/28/2013 9:05:25 AM)
Tuyển dụng Quý II năm 2013 (5/8/2013 10:38:18 AM)
Tuyển dụng Quý II năm 2012 (4/3/2012 5:02:00 PM)
Tuyển dụng Quý 3 năm 2011 (8/11/2011 9:55:43 AM)
« Đầu  Trước 1 2Tiếp Cuối »