Giới thiệu
Trang chủ Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Là Tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động của Tập đoàn Hà Đô tập trung vào các lĩnh vực chủ yếu sau:

I – Bất động sản

1.   Đầu tư,  kinh doanh bất động sản

2.    Tư vấn phân phối các sản phẩm Bất động sản

II – Xây dựng

1.     Nhận thầu thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện, cơ điện công trình

2.     Tư vấn thiết kế, tư vấn đầu tư xây dựng  

III – Phát triển năng lượng

1.    Đầu tư, thi công, lắp đặt, quản lý, vận hành nhà máy thủy điện

2.     Phát triển năng lượng tái tạo như thủy điện, năng lượng gió, năng lượng mặt trời 

 IV – Thương mại - Dịch vụ

1.     Kinh doanh khu du lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng   

2.     Quản lý, vận hành, khai thác Bất động sản 

3.     Sản xuất công nghiệp