Slide quan hệ cổ đông
Trang chủ Cổ đông Công bố thông tin

Công bố thông tin

Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Công văn chấp thuận của UBCK Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành của CTCP Tập đoàn Hà Đô
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2018
 
Tập đoàn Hà Đô trân trọng gửi tới Quý cổ đông Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu dôi dư trong đợt phát hành tăng vốn năm 2018
 
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp Cuối »