Slide quan hệ cổ đông
Trang chủ Cổ đông Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

29/8/2018

 Tập đoàn Hà Đô trân trong gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ cho kỳ sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 30/6/2018 đã được soát xét

Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 30/6/2018 đã được soát xét

Giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

 
Các bài viết khác
« Đầu  Trước 1 2 3 4 5 6Tiếp Cuối »