STT Tiêu đề Ngày đăng Chi tiết
71

NGHỊ QUYẾT THAY ĐỔI NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ NGÀY PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC DỰ KIẾN

03/08/2016

Chi tiết
72

BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

20/07/2016

Chi tiết
73

NGHỊ QUYẾT THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC CĂN CỨ TRÊN KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 2015

06/07/2016

Chi tiết
74

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH KHÁCH SẠN IBIS HÀ ĐÔ

28/06/2016

Chi tiết
75

QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM HỒNG HIẾU VÀO VỊ TRÍ PHÓ TP KẾ TOÁN KIÊM KẾ TOÁN TRƯỞNG

20/06/2016

Chi tiết
76

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU

08/06/2016

Chi tiết
77

Giải trình kết quả kinh doanh Quý I/2015

30/05/2016

Chi tiết
78

Công bố Các tài liệu họp Đại hội Cổ đông năm 2015

30/05/2016

Chi tiết
79

Công bố thông tin về việc thôi giữ chức vụ trưởng phòng tài chính của bà Hoàng Thị Lan Hương

30/05/2016

Chi tiết
80

GIẢI TRÌNH KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2016

04/05/2016

Chi tiết